Antariksham Movie Pre Release Event | Varun Tej | Ram Charan | Lavanya Tripati14950Antariksham Movie Pre Release Event | Varun Tej | Ram Charan | Lavanya Tripati14951Antariksham Movie Pre Release Event | Varun Tej | Ram Charan | Lavanya Tripati14952Antariksham Movie Pre Release Event | Varun Tej | Ram Charan | Lavanya Tripati14953Antariksham Movie Pre Release Event | Varun Tej | Ram Charan | Lavanya Tripati14954Antariksham Movie Pre Release Event | Varun Tej | Ram Charan | Lavanya Tripati14955Antariksham Movie Pre Release Event | Varun Tej | Ram Charan | Lavanya Tripati14956Antariksham Movie Pre Release Event | Varun Tej | Ram Charan | Lavanya Tripati14957